Fridrich August Rex och hans efterlämnade handskrifter, fortsättning

Kommen till Göteborg och Sverige så medverkade August i många större och mindre byggnadsverk, den kanske största och mest kända uppgiften, som han genomförde, som en totalentreprenad, var uppförandet av Tullbron i Falkenberg 1756 - 1761. Bland övriga byggnadsverk, huvudsakligen i Västsverige kan nämnas: Kronobageriet i Vänersborg, en finbladssågkvarn vid Trollhättan, bostadshus i Göteborgstrakten, bro över Lagan i Laholm, Varbergs kyrka (1760-talet) och en väderkvarn på Vargö i Göteborgs skärgård. August var även delaktig i slussbyggandet vid Trollhättan och Lilla Edet liksom vid anläggandet av en vattenledning från Kallebäckskällan in till Göteborgs stad. August var inte bara murmästaren och byggmästaren utan även arkitekten i flera fall. Hans teknikintresse förde honom också in på dykerikonsten där han bland annat uppfann ett "vattenharnesk".

Fridrich August Rex tillhörde under sina år i Sverige Kristine församling i Göteborg där han också avled, i Kristine C:5 står det:
1800-02-16 (begr 27)
Stads Bygg- och Murmästaren Fridr. August Rex
ålderdom, 78 år och 4 månader

Vid sin död efterlämnade August en serie handskrifter, nio volymer ( format ca 11 x 15 cm och 3 - 5 cm tjocka) finns bevarade men vi vet inte säkert om det funnits ytterligare material. (Det borde ha funnits något slags ritningsarkiv också med ritningar och till formatet större dokument).

August tyckte om att skriva och rita, det förstår man när man ser handskrifterna, som omfattar närmare 3 000 sidor. August har formulerat detta behov av att skriva i dåtidens universalspråk, latinet, så här:
Nulla Dies Sine Linea
Fritt översatt blir det:
Inte en dag utan att skriva [en rad]

Augusts handskrifter, ärvdes av en dotter och bevarades i släkten Stockhaus (Augusts son kom aldrig att föra släktnamnet Rex vidare) fram till våra dagar. Vid en brand i Forshaga fabriker 1923 höll hela materialet på att stryka med tillsammans med dåvarande innehavarens hela bohag, men inbundna böcker är tåliga och trots att de är sotiga utvändigt och något brand- och rökskadade är de med undantag för några få sidor fullt läsliga.

Skrifternas nuvarande ägare, konstnärinnan Eva Stockhaus säkrade för ett antal år sedan materialets bestånd genom att deponera detsamma på Riksarkivet. Hon lät även mikrofilma materialet.

Genom generöst tillmötesgående från Eva Stockhaus så har undertecknad, Björn Bergdahl, också erhållit rätten att fotografera materialet och att via Släktdatas hemsida göra det allmänt tillgängligt. Genom omfattande insatser av vår webmaster Mats-Olof Sander, har detta nu blivit verklighet.

August skrev både tyska, svenska och latin. Hans handstil är inte alltid så lättillgänglig men genom att fotografierna är tagna med relativt hög upplösning kan man zooma in och detaljstudera besvärliga avsnitt.

Vi ser detta också som ett projekt där de som tar del av materialet är välkomna att maila in sina transkriberingar (och ev översättningar) så att vi sedan kan föra in dessa i anslutning till respektive bild. På så vis hoppas vi så småningom få ett mer lättläst material och också sökbart. Genom att bild och transkription hänger samman så kan man alltid förvissa sig om att det är rätt tolkat Dessutom tror vi att kombinationen gör Augusts material fortsatt starkt levande.


Rex handskrifter, förteckning och status.

InnehållVolym RAVolym BBAvsn.FotodatumAntal bilderu/sStorl, MiBCD#Storlek b*h*t
Hans levnadst.1952006-01-31214s4872100*170*22
Meritlista mm2232006-01-31146s1502105*150*18
Tullbron,Varb,Laholm3172005-10-26483s4871101*63*48
Vänersborg mm4492006-01-31
2006-05-12
277s2324102*165*27
Varia, religion5592006-05-12493s5123105*160*50
Bl.a självporträtt och mekanikens grunder6692007-02-16
2007-04-16
187u2996105*160*28
Schweinemagen7712006-05-12132u2114110*160*25
Teater poesi kuriosa88102006-05-12104u1653105*165*30
Växter9342007-04-26194u3146105*160*29

Licensvillkor

Creative Commons License
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 2.5 Sverige Licens.

Publicerat i samarbete med Föreningen Släktdata


Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /usr/share/php/File/Find.php on line 207

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /var/www/rex.slaktdata.org/public_html/index.php on line 398

Rex handskrifter

Anvisningar/hjälp

Böckernas historia

Litteraturhänvisningar mm.

 1. Volym 1
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
 2. Volym 2
  1. a
  2. b
  3. c
 3. Volym 3
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
 4. Volym 4
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
 5. Volym 5
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
  10. j
 6. Volym 6
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
 7. Volym 7
  1. a
 8. Volym 8
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
  10. j
 9. Volym 9
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e