August Friedrich Rex Handskrifter. Volym 5

Detta avsnitt innehåller avfotograferingar av samtliga sidor i en av volymerna i
August Friedrich Rex handskrifter.
Fotografierna är i höjdformat (bredd x höjd) 1920 x 2560 bildpunkter som
komprimerats med JPEG-komprimering till 1/8 och filstorleken ca 1 Mbyte.
Originalets storlek bredd x höjd x tjocklek = 105 x 160 x 50  mm. Till det
yttre är volymen något brandskadad och sotig men texten inuti är med
undantag av några få sidor fullt läslig.
Boken är ej paginerad men bilderna har getts ett filnummer av typ
NrexM####.jpg:
N = 5 för den här volymen. (Numreringen av volymerna i Riksarkivet kan
avvika.)
M = a, b, c, d, e, f, g, h, i eller j delar in volymen i avsnitt, något
godtyckligt, enligt förteckningen nedan.
#### = löpnummer och skulle ungefär svara mot ett sidnummer om sådant hade
funnits. OBS att det kan finnas överhoppade sidor eller tomma sidor.
(Vänstersidor = jämna nummer, högersidor = udda nummer.
För att underlätta sökning och bläddring så har avsnitten a - j placerats i
mappar med beteckningen A - J respektive.
I rotmappen ligger också denna textfil.

(Ofullständig) beskrivning av avsnitten:
A.	Die Welt mit ihren Wissenschaften. 77 sidor
B.	Von Ursprung Der Mathematischen Wissenschaften.  114 sidor
C.	Von den ANTIPOTEN und Wilde-Menschen.  84 sidor 
D.	Von den See-Reybern mm. 25 sidor.
E.	Ferdinand Mandes Pinto Schiffsbruch.  17 sidor.
F.	Varia.  73 sidor.
G.	Augsburgska Trosbekännelsen mm.  5 sidor.
H.	Consili Upsaliensis.  13 sidor.
I.	Memorial  ..Ursachen ..Christentums Vörfall.  42 sidor
J.	Gedanken von alle Nationens herkomst. 43 sidor

Totalt 493 bilder/sidor inkl pärmar och rygg.
En närmare tolkning av texten kommer säkert att ge anledning till annan och
utförligare avsnittsindelning.

Björn Bergdahl, [email protected],  tel 031 910787, fax 031 911414.

Copyright 2006 Björn Bergdahl, Hällesås byväg 30, 427 51 Billdal, Sweden.
 

Rex handskrifter, förteckning och status.

InnehållVolym RAVolym BBAvsn.FotodatumAntal bilderu/sStorl, MiBCD#Storlek b*h*t
Hans levnadst.1952006-01-31214s4872100*170*22
Meritlista mm2232006-01-31146s1502105*150*18
Tullbron,Varb,Laholm3172005-10-26483s4871101*63*48
Vänersborg mm4492006-01-31
2006-05-12
277s2324102*165*27
Varia, religion5592006-05-12493s5123105*160*50
Bl.a självporträtt och mekanikens grunder6692007-02-16
2007-04-16
187u2996105*160*28
Schweinemagen7712006-05-12132u2114110*160*25
Teater poesi kuriosa88102006-05-12104u1653105*165*30
Växter9342007-04-26194u3146105*160*29

Licensvillkor

Creative Commons License
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 2.5 Sverige Licens.

Publicerat i samarbete med Föreningen Släktdata

Rex handskrifter

Anvisningar/hjälp

Böckernas historia

Litteraturhänvisningar mm.

  1. Volym 1
    1. a
    2. b
    3. c
    4. d
    5. e
    6. f
    7. g
  2. Volym 2
    1. a
    2. b
    3. c
  3. Volym 3
    1. a
    2. b
    3. c
    4. d
  4. Volym 4
    1. a
    2. b
    3. c
    4. d
    5. e
    6. f
    7. g
    8. h
    9. i
  5. Volym 5
    1. a
      1. 0001
      2. 0002
      3. 0003
      4. 0004
      5. 0005
      6. 0006
      7. 0007
      8. 0008
      9. 0009
      10. 0010
      11. 0011
      12. 0012
      13. 0013
      14. 0014
      15. 0015
      16. 0016
      17. 0017
      18. 0018
      19. 0019
      20. 0020
      21. 0021
      22. 0022
      23. 0023
      24. 0024
      25. 0025
      26. 0026
      27. 0027
      28. 0028
      29. 0029
      30. 0030
      31. 0031
      32. 0032
      33. 0033
      34. 0034
      35. 0035
      36. 0036
      37. 0037
      38. 0038
      39. 0039
      40. 0040
      41. 0041
      42. 0042
      43. 0043
      44. 0044
      45. 0045
      46. 0046
      47. 0047
      48. 0048
      49. 0049
      50. 0050
      51. 0051
      52. 0052
      53. 0053
      54. 0054
      55. 0055
      56. 0056
      57. 0057
      58. 0058
      59. 0059
      60. 0060
      61. 0061
      62. 0062
      63. 0063
      64. 0064
      65. 0065
      66. 0066
      67. 0067
      68. 0068
      69. 0069
      70. 0070
      71. 0071
      72. 0072
      73. 0073
      74. 0074
      75. 0075
      76. 0076
      77. 0080
    2. b
    3. c
    4. d
    5. e
    6. f
    7. g
    8. h
    9. i
    10. j
  6. Volym 6
    1. a
    2. b
    3. c
    4. d
    5. e
    6. f
    7. g
    8. h
    9. i
  7. Volym 7
    1. a
  8. Volym 8
    1. a
    2. b
    3. c
    4. d
    5. e
    6. f
    7. g
    8. h
    9. i
    10. j
  9. Volym 9
    1. a
    2. b
    3. c
    4. d
    5. e