Rex handskrifter

Anvisningar/hjälp

Böckernas historia

Litteraturhänvisningar mm.

 1. Volym 1
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
 2. Volym 2
  1. a
  2. b
  3. c
 3. Volym 3
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
 4. Volym 4
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
   1. 0261
   2. 0262
   3. 0263
   4. 0264
   5. 0265
   6. 0266
   7. 0267
   8. 0268
   9. 0269
   10. 0270
   11. 0271
   12. 0272
   13. 0273
   14. 0274
  9. i
 5. Volym 5
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
  10. j
 6. Volym 6
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
 7. Volym 7
  1. a
 8. Volym 8
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
  10. j
 9. Volym 9
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e

Friedrich August Rex handskrifter

Anectot.

Det war 1786. då begindet
med wattnlednings byggning
i fro Kallebecks Quelle till Göthe-
borg, wilken byggnad iag ser-
skilt beskrifwit i en Bok kal-
let Relatio Coriose eller som
andra gifwit namn af Gam-
la Rexen Gräl.
I blan annat förrlöb: att
Commercie Radet ach polici-
borgermestern hög ädla Daniel
Peterson anmodad mig: att
gå ut till Kallebecks Quelle. ach
berätta honom: Hwat der-
wid wora att opservire.
Jag såg derstädes: att wattn
trengte sig under den nyss
upmurade bruns eller Reser
vier Fundament, som en liten
o(å)der; och huru wäl herr Blak(?)-
wod % som Byggamestare af
wattn ledning % ledt stamppa
med lerr framför Brunn;
ansog iag dock: att detta
hielpamdel(?) ey wora tillreck

---
[ Skicka gärna in synpunkter/översättningar till rex @ slaktdata.org ]
Make: NIKON
Model: E5700
Copyright: Björn Bergdahl, Hällesås Byv. 30, 427 51 BILLDAL,
Creative Commons Licensedeed.se
ExposureTime: 778816/100000000
ISOSpeedRatings: 100
DateTimeOriginal: 2006:05:12 10:05:33
FocalLengthIn35mmFilm: 78