Rex handskrifter

Anvisningar/hjälp

Böckernas historia

Litteraturhänvisningar mm.

  1. Volym 1
    1. a
    2. b
    3. c
    4. d
    5. e
    6. f
    7. g
  2. Volym 2
    1. a
    2. b
    3. c
  3. Volym 3
    1. a
    2. b
    3. c
    4. d
  4. Volym 4
    1. a
    2. b
    3. c
    4. d
      1. 0063
      2. 0064
      3. 0065
      4. 0066
      5. 0067
      6. 0068
      7. 0069
      8. 0070
      9. 0071
      10. 0072
      11. 0073
      12. 0074
      13. 0075
      14. 0076
      15. 0077
      16. 0078
      17. 0079
      18. 0080
      19. 0081
      20. 0082
      21. 0083
      22. 0084
      23. 0085
      24. 0086
      25. 0087
      26. 0088
      27. 0089
      28. 0090
      29. 0091
      30. 0092
      31. 0093
      32. 0094
      33. 0095
      34. 0096
      35. 0097
      36. 0098
      37. 0099
      38. 0100
      39. 0101
      40. 0102
      41. 0103
      42. 0104
      43. 0105
      44. 0106
      45. 0107
      46. 0108
      47. 0109
      48. 0110
      49. 0111
      50. 0112
      51. 0113
      52. 0114
    5. e
    6. f
    7. g
    8. h
    9. i
  5. Volym 5
    1. a
    2. b
    3. c
    4. d
    5. e
    6. f
    7. g
    8. h
    9. i
    10. j
  6. Volym 6
    1. a
    2. b
    3. c
    4. d
    5. e
    6. f
    7. g
    8. h
    9. i
  7. Volym 7
    1. a
  8. Volym 8
    1. a
    2. b
    3. c
    4. d
    5. e
    6. f
    7. g
    8. h
    9. i
    10. j
  9. Volym 9
    1. a
    2. b
    3. c
    4. d
    5. e

Friedrich August Rex handskrifter

som Directeuren Solberg mig
berättade; och att widare
fortsätta arbetet på denna
wägen, ...ura at sätta
Kronan i skuld utan än
damålets winnande och
en skam för hela Nationen
således måtte då den goda(?)
Konstmästaren swara
för all ting. Och som de
wiste att han war blifwen
en riker man på de 6 a 7
årena, måste han afläg
ga sin ed, at han icke för
snillat Kronan något
och att han efter sitt ytter
sta förstånd och förmåga
allting ärligt för rät
tadt, utan swek *; men 2 a 3
månader därefter blef
han död.

Denna mannen Wiman
är likwäl stamfader
för alla wåra Byggning
konstmästare, ty aldrig

* Men tog det: att ... ... 8000 ...
för en såg-quarn; ... ...
... till arbete och matrial
---
[ Skicka gärna in synpunkter/översättningar till rex @ slaktdata.org ]
Make: NIKON
Model: E5700
Copyright: Björn Bergdahl, Hällesås Byv. 30, 427 51 BILLDAL,
Creative Commons Licensedeed.se
ExposureTime: 738007/100000000
ISOSpeedRatings: 100
DateTimeOriginal: 2006:01:31 14:12:04
FocalLengthIn35mmFilm: 70