Rex handskrifter

Anvisningar/hjälp

Böckernas historia

Litteraturhänvisningar mm.

 1. Volym 1
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
 2. Volym 2
  1. a
  2. b
  3. c
 3. Volym 3
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
 4. Volym 4
  1. a
  2. b
  3. c
   1. 0050
   2. 0051
   3. 0052
   4. 0053
   5. 0054
   6. 0055
   7. 0056
   8. 0057
   9. 0058
   10. 0059
   11. 0060
   12. 0061
   13. 0062
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
 5. Volym 5
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
  10. j
 6. Volym 6
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
 7. Volym 7
  1. a
 8. Volym 8
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
  10. j
 9. Volym 9
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e

Friedrich August Rex handskrifter

räknas för något underwärck
för de Penningar och anwänd
möda, redan för 20 år warit
färdiga.

Att nu roa mina wän
ner med en berättelse, huru
alt detta gådt till med besagde
Slussbyggnader och att wisa at
den beskyllning som har gifwits
orätte Personer och handtwär
kare, äro falska och ogrunda
de och att icke altid skulden lig
ger på Executoren af att märck,
utan mycket ankommer på den
som gifwer Planen, samt och
att wederbörandes föranstal
tande kan uttraga tiden.

Att nu så mycket bättre kun
na förstå, har jag härwid fogat 5 stycken Tabeller. 1mo Öf
wer situationen af Giöta Elf
ifrån Wennersborg till Göteborg
2do Öfwer Trollhettan efter Sca
len i det närmmste Transporterat
af en Original Charta till den
senare utstakning till slussor
Make: NIKON
Model: E5700
Copyright: Björn Bergdahl, Hällesås Byv. 30, 427 51 BILLDAL,
Creative Commons Licensedeed.se
ExposureTime: 575705/100000000
ISOSpeedRatings: 100
DateTimeOriginal: 2006:01:31 14:07:40
FocalLengthIn35mmFilm: 70