Rex handskrifter

Anvisningar/hjälp

Böckernas historia

Litteraturhänvisningar mm.

 1. Volym 1
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
 2. Volym 2
  1. a
  2. b
  3. c
 3. Volym 3
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
 4. Volym 4
  1. a
  2. b
  3. c
   1. 0050
   2. 0051
   3. 0052
   4. 0053
   5. 0054
   6. 0055
   7. 0056
   8. 0057
   9. 0058
   10. 0059
   11. 0060
   12. 0061
   13. 0062
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
 5. Volym 5
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
  10. j
 6. Volym 6
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
 7. Volym 7
  1. a
 8. Volym 8
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
  10. j
 9. Volym 9
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e

Friedrich August Rex handskrifter

git skribenten med en så grof
osanning i Pennan(?) att alt det
ta wore nu färdige . Det mås
te då wara en stor Surprice
för en Resande som läst den
na bemälte Capitaines Bok
om slussor då den Kommer
hit att se detta åttonde wärld
sens Underwärck, att Farty
ger eller Skipp går igenom
eller under Bergena, och upstiger
till en högd af 69 alnar, som
sades då dem begynte på den
na wägen at bygga slussor.

Jag må wäl med hwar
Redlig Swensk Inwånare till
stå, att det icke annat kan än
förtryta, att anwända
så många tunner Guld och ähr(?)
hwarwid och sjelfwa warit de
berömdaste Männ och ändå
ej hunnit till perfection der
som angelägnast är; men om
de hade willat gifwit lite ge
hör, de folck(?) och Männ, som Situ
ationen bättre bekanter war
hade detta Wärck % sagt icke
Make: NIKON
Model: E5700
Copyright: Björn Bergdahl, Hällesås Byv. 30, 427 51 BILLDAL,
Creative Commons Licensedeed.se
ExposureTime: 498752/100000000
ISOSpeedRatings: 100
DateTimeOriginal: 2006:05:12 10:26:06
FocalLengthIn35mmFilm: 83