Rex handskrifter

Anvisningar/hjälp

Böckernas historia

Litteraturhänvisningar mm.

 1. Volym 1
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
 2. Volym 2
  1. a
  2. b
  3. c
 3. Volym 3
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
 4. Volym 4
  1. a
  2. b
  3. c
   1. 0050
   2. 0051
   3. 0052
   4. 0053
   5. 0054
   6. 0055
   7. 0056
   8. 0057
   9. 0058
   10. 0059
   11. 0060
   12. 0061
   13. 0062
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
 5. Volym 5
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
  10. j
 6. Volym 6
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
 7. Volym 7
  1. a
 8. Volym 8
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
  10. j
 9. Volym 9
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e

Friedrich August Rex handskrifter

sistlednenden 2dre Octo
ber 1784 öppnat denne Edets-Sluss
för första gången efter denna
stora Reparation och nybyggnad
fick jag se en bok hos Baronen på
Strömm Herr v. Mackuler skrif
wit en Capitain N och trykt
1780, hwaruti berättas att man nu far med skipp och gods
ifrån Stockholm igenom landet
och däårtill gjorde Canaler och
slussar till Götheborg och i Wester
Hafwet etc

Detta war något besynnerl
ligt för mig att se trukt ifrån
en utländsk hand J förstone
trodde jag at det war skrifwit
per joucan, men då jag ....
.... eftersinnade, fan jag
att ... är förut ...
1779 slussorna i Carls Grafw
och Ockerström blifwit färdi
ga. Men att Capitain N
beskrifwer toúre af den till
tänkta ... så riktiga; un
drar jag hwilcken som
Make: NIKON
Model: E5700
Copyright: Björn Bergdahl, Hällesås Byv. 30, 427 51 BILLDAL,
Creative Commons Licensedeed.se
ExposureTime: 586166/100000000
ISOSpeedRatings: 100
DateTimeOriginal: 2006:01:31 14:07:31
FocalLengthIn35mmFilm: 70