Rex handskrifter

Anvisningar/hjälp

Böckernas historia

Litteraturhänvisningar mm.

 1. Volym 1
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
 2. Volym 2
  1. a
  2. b
  3. c
 3. Volym 3
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
 4. Volym 4
  1. a
  2. b
  3. c
   1. 0050
   2. 0051
   3. 0052
   4. 0053
   5. 0054
   6. 0055
   7. 0056
   8. 0057
   9. 0058
   10. 0059
   11. 0060
   12. 0061
   13. 0062
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
 5. Volym 5
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
  10. j
 6. Volym 6
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
 7. Volym 7
  1. a
 8. Volym 8
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
  10. j
 9. Volym 9
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e

Friedrich August Rex handskrifter

lyckades, och huru det därmed
tilligådt weta ganska få.

Jag, som icke är fallen
för att Extemporera till att Revi
rera en sak % om det och är
om min egen % har jag tagit
till pennan att på möjligaste
sätt för mig endentteligen(?) ochom
ständeligen förtällja, huru det
har tilldragit sig och mig äro
bekante, om dessa widsträk
ta och wida omtalte Slusse bygg
nader wid Trollhettan och Edtet(?)
hwilket senare warit afstäng(?)
för handels rörelsen nu i ...
under hwilcken tid flere klago
mål af ..ederbörande till we
derbörande inlupit, än...
till och med de så kallade skogs(?)
bönder som blefwo uprörige(?)
och willja gå med en suplique
till Konungen hans majestät
så gafs och af wissa personer
S. T. Magistraten i Götheborg skuld
till detta uppehäll.

Härtill som och att då jag
Make: NIKON
Model: E5700
Copyright: Björn Bergdahl, Hällesås Byv. 30, 427 51 BILLDAL,
Creative Commons Licensedeed.se
ExposureTime: 725163/100000000
ISOSpeedRatings: 100
DateTimeOriginal: 2006:05:12 10:24:21
FocalLengthIn35mmFilm: 78