Rex handskrifter

Anvisningar/hjälp

Böckernas historia

Litteraturhänvisningar mm.

 1. Volym 1
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
 2. Volym 2
  1. a
  2. b
  3. c
 3. Volym 3
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
 4. Volym 4
  1. a
  2. b
  3. c
   1. 0050
   2. 0051
   3. 0052
   4. 0053
   5. 0054
   6. 0055
   7. 0056
   8. 0057
   9. 0058
   10. 0059
   11. 0060
   12. 0061
   13. 0062
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
 5. Volym 5
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
  10. j
 6. Volym 6
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
 7. Volym 7
  1. a
 8. Volym 8
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
  10. j
 9. Volym 9
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e

Friedrich August Rex handskrifter

cable, utwisa icke allenaste de
däröfwer tingen beslut på 1756 och
1741 års Riksdagar, utan och som
desse sjöar ligger nu ansenlig
högd ifrån Östra och .....
sjöns Horizont neml Wenner
sjö 69½ aln, Wetter Sjön 40 alnar
Hjelmar Siön 39½ aln och Mäla
ren 3 alnar högre än Östersiön,
Och som dän löper ... ström
... och beckar ifrån den ena
sjön i den andre, är det gan
ska naturligt at också kunde
gå med slussar upp och neder
Mera indracktig skulle det
wara för Swerrige än att här
öfra ett helt Furstendömme
i ..... hand då flere wah
ror transporteras kunde härifrån
genom Landet Direkte till Stock
holm och Norrkiöping, samt
därifrån och hit, och slippa än
nog farligare omfart ige
nom Öresundet med dess dryga
afgift därstädes. det är
nu ej widare än att beklaga
att all sådant ädelt företagan
de genast i begynnelsen mis
Make: NIKON
Model: E5700
Copyright: Björn Bergdahl, Hällesås Byv. 30, 427 51 BILLDAL,
Creative Commons Licensedeed.se
ExposureTime: 648508/100000000
ISOSpeedRatings: 100
DateTimeOriginal: 2006:01:31 14:07:23
FocalLengthIn35mmFilm: 70