Rex handskrifter

Anvisningar/hjälp

Böckernas historia

Litteraturhänvisningar mm.

 1. Volym 1
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
 2. Volym 2
  1. a
  2. b
  3. c
 3. Volym 3
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
 4. Volym 4
  1. a
  2. b
  3. c
   1. 0050
   2. 0051
   3. 0052
   4. 0053
   5. 0054
   6. 0055
   7. 0056
   8. 0057
   9. 0058
   10. 0059
   11. 0060
   12. 0061
   13. 0062
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
 5. Volym 5
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
  10. j
 6. Volym 6
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
 7. Volym 7
  1. a
 8. Volym 8
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
  10. j
 9. Volym 9
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e

Friedrich August Rex handskrifter

ersofall man för den den dyra öfer
.. sler på bron wid Trollhettan
ey meriteiar at framskaffas i
då och wid dessa slussars öppnan
de, ifrån Götheborg flera 1000 de
tunnor eller centner stenkål til
allehanda smijde på Järnbru
kenn, kunde försändas, att häri
genom en god del af den unga
skogen besparad kunde, hwara
öfwer des Ruin. S. T . ... Horle
man i sin Resebeskrivning ifrån
Stockholm igenom åtskillige
Rikets landskaper öändeligen
klagomål anföra.

Hwad Trafic och rörelser
skola och icke blifwa i Landet(?)
då denna farten utur Wen
nern till sjön fins, Wilken och
Wettersiö, samt därifrån igenom
Motala ström till Norrköping
och ifrån besagda Wetter Sjö till
Hjelmarsiö hwarest(?) de befin
ner sig ... eller slus
portar ... , som leder till
sjön Mälarn och till Stockholm
och att det är möjligen och Practi
Make: NIKON
Model: E5700
Copyright: Björn Bergdahl, Hällesås Byv. 30, 427 51 BILLDAL,
Creative Commons Licensedeed.se
ExposureTime: 792392/100000000
ISOSpeedRatings: 100
DateTimeOriginal: 2006:05:12 10:18:16
FocalLengthIn35mmFilm: 78