Rex handskrifter

Anvisningar/hjälp

Böckernas historia

Litteraturhänvisningar mm.

 1. Volym 1
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
 2. Volym 2
  1. a
  2. b
  3. c
 3. Volym 3
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
 4. Volym 4
  1. a
  2. b
  3. c
   1. 0050
   2. 0051
   3. 0052
   4. 0053
   5. 0054
   6. 0055
   7. 0056
   8. 0057
   9. 0058
   10. 0059
   11. 0060
   12. 0061
   13. 0062
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
 5. Volym 5
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
  10. j
 6. Volym 6
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
 7. Volym 7
  1. a
 8. Volym 8
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
  10. j
 9. Volym 9
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e

Friedrich August Rex handskrifter

saken derwid till mitt företagan
de # ..., såsom flere af mi
na wänner och bekantta ... obe
kanta flera gånger tillfrågat
mig om orsaken till uppehåll och det långsamma ...
... wid dess slussar, med mån
ga förebråelser huru Byggninga
... gjör med Publique arbe
ten, ett token, att flere wälsinna
des förarga sig öfwer detta
misslyckande arbete sammaledes gjör
jag och sjelf. Ännu mera, då går
blifwit en Swensk undersåte och
medborgare i Götheborg 1753, samt
lärt ätt någorlunda inse saken
hwad nytta och fördel landet samt
Göthebors Stad i Sverie af dessa Trollhette-
slussor etc. kunde tillflytas.

Man betracktar bara, då nu
för tiden Hwedbränslen blifwer
årligen altmera ...
och synes efter få år icke stå att
ärhålla för penningar; där
emot ligger skogarna rundt
omkring Wennersjön besynnerlig
gen i Provinsen Wermeland ...
ter såge-stockar och mastträn

# att skrifwa
Make: NIKON
Model: E5700
Copyright: Björn Bergdahl, Hällesås Byv. 30, 427 51 BILLDAL,
Creative Commons Licensedeed.se
ExposureTime: 598444/100000000
ISOSpeedRatings: 100
DateTimeOriginal: 2006:01:31 14:07:13
FocalLengthIn35mmFilm: 70