Rex handskrifter

Anvisningar/hjälp

Böckernas historia

Litteraturhänvisningar mm.

 1. Volym 1
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
 2. Volym 2
  1. a
  2. b
  3. c
 3. Volym 3
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
 4. Volym 4
  1. a
  2. b
  3. c
   1. 0050
   2. 0051
   3. 0052
   4. 0053
   5. 0054
   6. 0055
   7. 0056
   8. 0057
   9. 0058
   10. 0059
   11. 0060
   12. 0061
   13. 0062
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
 5. Volym 5
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
  10. j
 6. Volym 6
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
 7. Volym 7
  1. a
 8. Volym 8
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
  10. j
 9. Volym 9
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e

Friedrich August Rex handskrifter

då sielfwa naturen % Men icke ...
... % icke wille tillåta att ut-
föra dess wäl öfwerlagde Planer
och Proyecter det kunde elljes
bringa allmänheten i den tro
att aldeles omöyeligheten wore
i wägen, att bringas detta för Swe
riges Rike inportanta wärck till na
wigation och emot all förnuftig Bygg
nings konst och Nationen
detta at wederläggas har jag
tagit mig före att beskrifwa
och förtällja omständeligen
huru det gått till wid denna
widsträkta och wida omtalte
slussbyggnad wid Trollhettan etc
Karls graf, Ockerström och Edet
wid de förra har jag wäl icke
directe warit engagerat utan
allenast som en adspector(?) och
observator % lik en person som will
lära sig Krigs-Konsten och är
rädder för gefwäret står ba
kom ett ... wid en belägring
och tittar igenom en Battalge
kikare % bewistat alla Rörel
ser ifrån 1749 tills dato.

Och har besynnerligen ord
Make: NIKON
Model: E5700
Copyright: Björn Bergdahl, Hällesås Byv. 30, 427 51 BILLDAL,
Creative Commons Licensedeed.se
ExposureTime: 754716/100000000
ISOSpeedRatings: 100
DateTimeOriginal: 2006:05:12 10:17:57
FocalLengthIn35mmFilm: 78