Rex handskrifter

Anvisningar/hjälp

Böckernas historia

Litteraturhänvisningar mm.

 1. Volym 1
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
 2. Volym 2
  1. a
  2. b
  3. c
 3. Volym 3
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
 4. Volym 4
  1. a
  2. b
  3. c
   1. 0050
   2. 0051
   3. 0052
   4. 0053
   5. 0054
   6. 0055
   7. 0056
   8. 0057
   9. 0058
   10. 0059
   11. 0060
   12. 0061
   13. 0062
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
 5. Volym 5
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
  10. j
 6. Volym 6
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
 7. Volym 7
  1. a
 8. Volym 8
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
  10. j
 9. Volym 9
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e

Friedrich August Rex handskrifter

gen, igenom falska jubillnin(?)
gar och berättelser
således lär det också blifwa
om 100 åhr härefter, att be-
skrifwas denne Trollhettas slus
byggnad, blan-det med mång
faldiga Osanninger Per Exem
pell, att de därwarande spö-
kelser icke har welat tillåta
dessa slussbyggnader; att
dem nedrifwa om natten
hwad som byggdes om da-
gen etc ty har jag sjelf sett
en byggnad i Chur Saxen som
en Bonde låtit bygga af sten(?)
men aldrig kom något tak
på, så sades: at spökelser neder
rifwit det om nattetid
men, då man närmare efter-
frågade fants att det ewen
blefwem(?) en diup förmörkell-
se .. spökeri i Bygga Herrans
pung. således går det och
till med wissa Qwarnar, då
Byggemästaren bo ett ett Zimm(?)
Mechanismum däri, heter det
att ... eller Tompte Gubben
är blefwen Möllare däri
Make: NIKON
Model: E5700
Copyright: Björn Bergdahl, Hällesås Byv. 30, 427 51 BILLDAL,
Creative Commons Licensedeed.se
ExposureTime: 78125/10000000
ISOSpeedRatings: 100
DateTimeOriginal: 2006:05:12 10:17:39
FocalLengthIn35mmFilm: 78