Rex handskrifter

Anvisningar/hjälp

Böckernas historia

Litteraturhänvisningar mm.

 1. Volym 1
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
 2. Volym 2
  1. a
  2. b
  3. c
 3. Volym 3
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
 4. Volym 4
  1. a
  2. b
  3. c
   1. 0050
   2. 0051
   3. 0052
   4. 0053
   5. 0054
   6. 0055
   7. 0056
   8. 0057
   9. 0058
   10. 0059
   11. 0060
   12. 0061
   13. 0062
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
 5. Volym 5
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
  10. j
 6. Volym 6
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
 7. Volym 7
  1. a
 8. Volym 8
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
  10. j
 9. Volym 9
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e

Friedrich August Rex handskrifter

Företal
Alla historier som man Revererer grundar(?) sig på
det man sielfwer sett och förfarit
eller och efter berättelser, hvil-
ket senare mången gång af-
wikar ifrån sanning, och lik
Commedien, som handlar om
.lint(?) alarm * ... skrifwer och den(?)
curieuse Relations skribenten
Happellin(?) i 2. ... då han taler om store wasse(?) Falle
... 3 e 4 enb(?) 3 mil ifran Ronnom,
nedanför af. Götha Elf. der och
hörer mann. de så nämda ...
fells Hitze(?) .%. Trollhette %. ty dän
låter sig flere gånger se mång-
faldiga spökelser; och håller
sig där många Röfware och
mördare upp etc. Detta
är nu en gammall dra-
ditjon, mest härörande af
namnet, som Trollhette heter
på Tyska Ein Hexen Hitze.
så blifwer då werlden bedra.
* Danske Skåde Plats Tom IV. gen
Make: NIKON
Model: E5700
Copyright: Björn Bergdahl, Hällesås Byv. 30, 427 51 BILLDAL,
Creative Commons Licensedeed.se
ExposureTime: 655737/100000000
ISOSpeedRatings: 100
DateTimeOriginal: 2006:01:31 14:06:46
FocalLengthIn35mmFilm: 70