Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /usr/share/php/File/Find.php on line 207

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /var/www/rex.slaktdata.org/public_html/index.php on line 398

Rex handskrifter

Anvisningar/hjälp

Böckernas historia

Litteraturhänvisningar mm.

 1. Volym 1
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
 2. Volym 2
  1. a
  2. b
  3. c
 3. Volym 3
  1. a
  2. b
   1. 0084
   2. 0085
   3. 0086
   4. 0087
   5. 0088
   6. 0089
   7. 0090
   8. 0091
   9. 0092
   10. 0093
   11. 0094
   12. 0095
   13. 0096
   14. 0097
   15. 0098
   16. 0099
   17. 0100
   18. 0101
   19. 0102
   20. 0103
   21. 0104
   22. 0105
   23. 0106
   24. 0107
   25. 0108
   26. 0109
   27. 0110
   28. 0111
   29. 0112
   30. 0113
   31. 0114
   32. 0115
   33. 0116
   34. 0117
   35. 0118
   36. 0119
   37. 0120
   38. 0121
   39. 0122
   40. 0123
   41. 0124
   42. 0125
   43. 0126
   44. 0127
   45. 0128
   46. 0129
   47. 0130
   48. 0131
   49. 0132
   50. 0133
   51. 0134
   52. 0135
   53. 0136
   54. 0137
   55. 0138
   56. 0139
   57. 0140
   58. 0141
   59. 0142
   60. 0143
   61. 0144
   62. 0145
   63. 0146
   64. 0147
   65. 0148
   66. 0149
   67. 0150
   68. 0151
   69. 0152
   70. 0153
   71. 0154
  3. c
  4. d
 4. Volym 4
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
 5. Volym 5
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
  10. j
 6. Volym 6
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
 7. Volym 7
  1. a
 8. Volym 8
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
  10. j
 9. Volym 9
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e

Föratal [ Volym 3 ]

Dygt och kraft.

Men, sellen sägger autoren:
på hvat sett medicamnetet skall
till lagas. Utan han motta haf-(?)
eda(?) sig förastellet: att en Doctor
eller en Apotecara, nog kan(?)
..änna(?) det sälf(?), i anledning
af dess lärte Kundskap, i destil-
lationen och tillverkende, af
medicamenter.

Af de 1536. örter och växtor
som Autoren har i sin Bok, med
Figurar och beskrifning, om
dess kraft och verkan i medicin,
har iag allenast utsökt 100tra
af vilka iag tror, kan funnes
her i landet . men andra 50.
sosom af allmänheten väl be-
kanta, allenaste dess medicinska
kraft beskrifvit. var i blan
likväl nogra Salfver att leka
sår. Så och nogra Simpateteska
Kurar.

Men, Hvat desse örters och
Wäxters namn betreffer, har iag
moste bybehålla, som Autorin
nemner dem, och öfver var
Figur Skrifvet stor, sa i latin som
Tisska. imedan jag icke känner nå-
got Svensknamn på dem; Utan
kan den som läser detta, och kän-
ner arten eller wäxten, sätta dess
namn på svenska der gembte. till
vilken Ende, Jag komaetrum(?), so
vid Figuren som beskrifning.

Slutligen är att merka i det min
Autor och Doctor, Sägger mest vital-
la örter och , då han talar om dess
medicinska werken, utsägger: ..hman
berättar, att dem skall hafva den
Kraft och werken. Desse Proverbunn(?)
har iag förkortheten för ändrat,
till: det gör, och, det hielber. Dito, det
har denne krafften. el. ty, den som
Probirer örten eller wäxten, och inte
hielpar, Kan blot sätta der gembt
nollus. Men man må och merka
det: att som alla naturer icke äro
lika het, eller Kall; så kan och
en Medicament icke passa for
alle Cropper.

[ Skicka gärna in synpunkter/kommentarer till rex @ slaktdata.org ]
Make: NIKON
Model: E5700
ExposureTime: 10/1144
ISOSpeedRatings: 100
DateTimeOriginal: 2007:04:16 10:32:49
FocalLengthIn35mmFilm: 66