Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /usr/share/php/File/Find.php on line 207

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /var/www/rex.slaktdata.org/public_html/index.php on line 398

Rex handskrifter

Anvisningar/hjälp

Böckernas historia

Litteraturhänvisningar mm.

 1. Volym 1
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
 2. Volym 2
  1. a
  2. b
  3. c
 3. Volym 3
  1. a
  2. b
   1. 0084
   2. 0085
   3. 0086
   4. 0087
   5. 0088
   6. 0089
   7. 0090
   8. 0091
   9. 0092
   10. 0093
   11. 0094
   12. 0095
   13. 0096
   14. 0097
   15. 0098
   16. 0099
   17. 0100
   18. 0101
   19. 0102
   20. 0103
   21. 0104
   22. 0105
   23. 0106
   24. 0107
   25. 0108
   26. 0109
   27. 0110
   28. 0111
   29. 0112
   30. 0113
   31. 0114
   32. 0115
   33. 0116
   34. 0117
   35. 0118
   36. 0119
   37. 0120
   38. 0121
   39. 0122
   40. 0123
   41. 0124
   42. 0125
   43. 0126
   44. 0127
   45. 0128
   46. 0129
   47. 0130
   48. 0131
   49. 0132
   50. 0133
   51. 0134
   52. 0135
   53. 0136
   54. 0137
   55. 0138
   56. 0139
   57. 0140
   58. 0141
   59. 0142
   60. 0143
   61. 0144
   62. 0145
   63. 0146
   64. 0147
   65. 0148
   66. 0149
   67. 0150
   68. 0151
   69. 0152
   70. 0153
   71. 0154
  3. c
  4. d
 4. Volym 4
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
 5. Volym 5
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
  10. j
 6. Volym 6
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
 7. Volym 7
  1. a
 8. Volym 8
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
  10. j
 9. Volym 9
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e

Föratal [ Volym 3 ]

och som iag just då blef anmo-
dat: att Bygga en Finblad-Såger
Quarn, i eller vid Möllendal 3/4 mil
ifrå götheborg Ruhate det mig, att
exradera desse 150 Kryder och wäx-
ter vid ledige ti.....(?), som iag
annat ingenting kunde(?) föra-
taga mig. besinnnerligen  de
örter, som utgifves för att try-(?)
ve bort stenen ut ur Nuran och
Blosen. Önskligen(?) våra  det: att
nogot deraf voro eller konde be-
ledsagas med dessa få art.(?) proba-
tum est [det är beprövat/bevisat]

Men vara alle desse be-
Rädtelser, om stentrifvande
örter Autendiae, tror iag
man inte allenaste kunde sön-
der malene(?) nure och Bloseten
rättan och väder och wattn
Quarnstener. Men man moste
kenna det till vederbörand
Apotecara och Doctores.

Figurerna, har iag väl i
det nögaste efter apet. och
hade min Autor(?) bara beskrif-
wit Colereten på örtornas
plantor, hade iag och så vil-
la Iluminera dem, till better
kenna dom ... dem.

Hvatenu(?) beskrifning, om
örtarnas Dygt och verkan i Med-
dicine vidkommer; så är icke
utan, än att derfinnes fleratal
i ordographi och mera i stylogra-
phi. att öfversätta i fran tiss-
ka till swenska sprok. Men så-
som micket(?) latin funnes i ori-
ginalet, har iag gåt förbi, en-
tels(?) iag icke det förstår, och till det
andra, att det merendels, gifver
till känna: vilken Doctor, bru-
kat örten, och befunnet dem
gåt for den ellr de sjukdomar.
och i hvat Bok Autoren funnet
örtens beskrifning.

Så och alle de vidlöftige
Resonemeng ut i tisska, om örten
och siukdomer. har iag lemnat
och taget allenaste Contentum
deraf, dock so; att det intet af-
gor i fra mening om örtens

[ Skicka gärna in synpunkter/kommentarer till rex @ slaktdata.org ]
Make: NIKON
Model: E5700
ExposureTime: 10/1097
ISOSpeedRatings: 100
DateTimeOriginal: 2007:04:16 10:32:39
FocalLengthIn35mmFilm: 66