Rex handskrifter

Anvisningar/hjälp

Böckernas historia

Litteraturhänvisningar mm.

 1. Volym 1
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
 2. Volym 2
  1. a
  2. b
  3. c
 3. Volym 3
  1. a
  2. b
   1. 0084
   2. 0085
   3. 0086
   4. 0087
   5. 0088
   6. 0089
   7. 0090
   8. 0091
   9. 0092
   10. 0093
   11. 0094
   12. 0095
   13. 0096
   14. 0097
   15. 0098
   16. 0099
   17. 0100
   18. 0101
   19. 0102
   20. 0103
   21. 0104
   22. 0105
   23. 0106
   24. 0107
   25. 0108
   26. 0109
   27. 0110
   28. 0111
   29. 0112
   30. 0113
   31. 0114
   32. 0115
   33. 0116
   34. 0117
   35. 0118
   36. 0119
   37. 0120
   38. 0121
   39. 0122
   40. 0123
   41. 0124
   42. 0125
   43. 0126
   44. 0127
   45. 0128
   46. 0129
   47. 0130
   48. 0131
   49. 0132
   50. 0133
   51. 0134
   52. 0135
   53. 0136
   54. 0137
   55. 0138
   56. 0139
   57. 0140
   58. 0141
   59. 0142
   60. 0143
   61. 0144
   62. 0145
   63. 0146
   64. 0147
   65. 0148
   66. 0149
   67. 0150
   68. 0151
   69. 0152
   70. 0153
   71. 0154
  3. c
  4. d
 4. Volym 4
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
 5. Volym 5
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
  10. j
 6. Volym 6
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
 7. Volym 7
  1. a
 8. Volym 8
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
  10. j
 9. Volym 9
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e

August Friedrich Rex handskrifter

Den som sir och läser i
denna lilla Örter och medici-
niska boken. lär jemte. för-
stå: att jag är varken Doctor
eller Skribent. Utan en med
giggt, Podagra. Och Stenpas-
sion siuk Mann. Som Söker
öfwer all hielb och inte för.
och är sten passionen i bland
andra nogsten den Wersta, för
wilken Doctares och Chirurgis
ingen annan Medicament vetan
än Knifven, att up skära Blå-
sen, och ut taga stenen.

Men, uti min Rese Journal
har jag anteknat, En ört
som kallas StenRaute. om
dess beskaffenhet och bruk
har jag under samma des
Figur No III. ut i en nota be-
skrifvit. Att må lära kan-
na det, samt iag same (?) den
örte och Wäxter Plokar. Som
i tittel blad är anfört.
Make: NIKON
Model: E5700
ExposureTime: 10/1079
ISOSpeedRatings: 100
DateTimeOriginal: 2007:04:16 10:32:28
FocalLengthIn35mmFilm: 66