Rex handskrifter

Anvisningar/hjälp

Böckernas historia

Litteraturhänvisningar mm.

  1. Volym 1
    1. a
      1. 0001
      2. 0002
      3. 0003
      4. 0004
      5. 0005
      6. 0006
      7. 0007
      8. 0008
      9. 0009
      10. 0010
      11. 0011
      12. 0012
      13. 0013
      14. 0014
      15. 0015
      16. 0016
      17. 0017
      18. 0018
      19. 0019
      20. 0020
      21. 0021
      22. 0022
      23. 0023
      24. 0024
      25. 0025
      26. 0026
      27. 0027
      28. 0028
      29. 0029
      30. 0030
      31. 0031
      32. 0032
      33. 0033
      34. 0034
      35. 0035
      36. 0036
      37. 0037
      38. 0038
      39. 0039
      40. 0040
      41. 0041
      42. 0042
      43. 0043
      44. 0044
      45. 0045
      46. 0046
      47. 0047
      48. 0048
      49. 0049
      50. 0050
      51. 0051
      52. 0052
      53. 0053
      54. 0054
      55. 0055
      56. 0056
      57. 0057
      58. 0058
      59. 0059
      60. 0060
      61. 0061
      62. 0062
      63. 0063
      64. 0064
      65. 0065
      66. 0066
      67. 0067
      68. 0068
      69. 0069
      70. 0070
      71. 0071
      72. 0072
      73. 0073
      74. 0074
      75. 0075
      76. 0076
      77. 0077
      78. 0078
      79. 0079
      80. 0080
      81. 0081
      82. 0082
      83. 0083
      84. 0084
      85. 0085
      86. 0086
      87. 0087
      88. 0088
      89. 0089
      90. 0090
      91. 0091
      92. 0092
      93. 0093
      94. 0094
      95. 0095
      96. 0096
      97. 0097
      98. 0098
      99. 0099
      100. 0100
      101. 0101
      102. 0102
    2. b
    3. c
    4. d
    5. e
    6. f
    7. g
  2. Volym 2
    1. a
    2. b
    3. c
  3. Volym 3
    1. a
    2. b
    3. c
    4. d
  4. Volym 4
    1. a
    2. b
    3. c
    4. d
    5. e
    6. f
    7. g
    8. h
    9. i
  5. Volym 5
    1. a
    2. b
    3. c
    4. d
    5. e
    6. f
    7. g
    8. h
    9. i
    10. j
  6. Volym 6
    1. a
    2. b
    3. c
    4. d
    5. e
    6. f
    7. g
    8. h
    9. i
  7. Volym 7
    1. a
  8. Volym 8
    1. a
    2. b
    3. c
    4. d
    5. e
    6. f
    7. g
    8. h
    9. i
    10. j
  9. Volym 9
    1. a
    2. b
    3. c
    4. d
    5. e

Friedrich August Rex handskrifter

till, till Rese penninger 300dlr(?)
ach en Creditif bref, att uptaga
penninger i Strahlsund, Libeck
ach hamborg om iag behöfde
dem. så ach en pass. af Com-
mentanten på Festning Hr Ry-
chau. Då iag tenckte, att rese
med det samma till Sachsen
att besöke min Måder ach siskon
Men, iag allting noge öfwer
lade, fan iag: 1.mo att solda-
terna konde upsnappa mig.
2do att gesellerna konde anse
mig som en wärfwara, ach
allso min Rese fofeng. etc
Då iag nu kom hem i frå
Quarnbyggnat. Resolferade iag
mig, att blifwe Mestare ach Bor-
gare her i staden. utan för-

---
[ Skicka gärna in synpunkter/översättningar till rex @ slaktdata.org ]
Make: NIKON
Model: E5700
Copyright: Björn Bergdahl, Hällesås Byv. 30, 427 51 BILLDAL,
Creative Commons Licensedeed.se
ExposureTime: 638162/100000000
ISOSpeedRatings: 100
DateTimeOriginal: 2005:10:26 10:57:04
FocalLengthIn35mmFilm: 70