August Friedrich Rex Handskrifter. Volym 4

Detta avsnitt innehåller avfotograferingar av samtliga sidor i en av volymerna i
August Friedrich Rex handskrifter.
Fotografierna är i höjdformat (bredd x höjd) 1920 x 2560 bildpunkter som
komprimerats med JPEG-komprimering till 1/8 och filstorleken ca 1 Mbyte.
Originalets storlek bredd x höjd =  x  mm. Till det yttre är volymen
något brandskadad och sotig men texten inuti är med undantag av några få
sidor fullt läslig.
Boken är ej paginerad men bilderna har getts ett filnummer av typ
NrexM####.jpg:
N = 4 för den här volymen. (Numreringen av volymerna i Riksarkivet kan
avvika.)
M = a, b, c, d, e, f, g, h eller i delar in volymen i avsnitt, något
godtyckligt, enligt förteckningen nedan.
#### = löpnummer och skulle ungefär svara mot ett sidnummer om sådant hade
funnits. OBS att det kan finnas överhoppade sidor eller tomma sidor.
(Vänstersidor = jämna nummer, högersidor = udda nummer.
För att underlätta sökning och bläddring så har avsnitten a - i placerats i
mappar med beteckningen A - I respektive.
I rotmappen ligger också denna textfil.

(Ofullständig) beskrivning av avsnitten:
A.	Vattenharnesk . dykeriuppfinning. 20 sidor
B.	Ytterligare beskrivningar av Vattenharnesk. 29 sidor
C.	Företal, 13 sidor 
D.	Relation om Trollhette Slussbyggnad 1749 - 1784, Första
Directionsperioden. 52 sidor.
E.	Andra Directionsperioden, Trollhette Slussbyggnad. 47 sidor.
F.	Tredje Directionsperioden, Trollhette Slussbyggnad. 33 sidor.
G.	Slussbyggnaden vid Lilla Edet. 66 sidor.
H.	Anecdot. Vattenledning fr Kallebecks Quelle. 14 sidor inkl blanka.
I.	Kartor över slussar. 3 sidor
Totalt 277 bilder/sidor
En närmare tolkning av texten kommer säkert att ge anledning till annan och
utförligare avsnittsindelning.

Björn Bergdahl, [email protected], tel 031 910787, fax 031 911414.

Copyright 2006 Björn Bergdahl, Hällesås byväg 30, 427 51 Billdal, Sweden.
 

Rex handskrifter, förteckning och status.

InnehållVolym RAVolym BBAvsn.FotodatumAntal bilderu/sStorl, MiBCD#Storlek b*h*t
Hans levnadst.1952006-01-31214s4872100*170*22
Meritlista mm2232006-01-31146s1502105*150*18
Tullbron,Varb,Laholm3172005-10-26483s4871101*63*48
Vänersborg mm4492006-01-31
2006-05-12
277s2324102*165*27
Varia, religion5592006-05-12493s5123105*160*50
Bl.a självporträtt och mekanikens grunder6692007-02-16
2007-04-16
187u2996105*160*28
Schweinemagen7712006-05-12132u2114110*160*25
Teater poesi kuriosa88102006-05-12104u1653105*165*30
Växter9342007-04-26194u3146105*160*29

Licensvillkor

Creative Commons License
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 2.5 Sverige Licens.

Publicerat i samarbete med Föreningen Släktdata


Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /usr/share/php/File/Find.php on line 207

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /var/www/rex.slaktdata.org/public_html/index.php on line 398

Rex handskrifter

Anvisningar/hjälp

Böckernas historia

Litteraturhänvisningar mm.

 1. Volym 1
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
 2. Volym 2
  1. a
  2. b
  3. c
 3. Volym 3
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
 4. Volym 4
  1. a
   1. 0001
   2. 0002
   3. 0003
   4. 0004
   5. 0005
   6. 0006
   7. 0007
   8. 0008
   9. 0009
   10. 0010
   11. 0011
   12. 0012
   13. 0013
   14. 0014
   15. 0015
   16. 0016
   17. 0017
   18. 0018
   19. 0019
   20. 0020
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
 5. Volym 5
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
  10. j
 6. Volym 6
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
 7. Volym 7
  1. a
 8. Volym 8
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
  10. j
 9. Volym 9
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e