Rex handskrifter

Anvisningar/hjälp

Böckernas historia

Litteraturhänvisningar mm.

  1. Volym 1
    1. a
    2. b
    3. c
    4. d
    5. e
    6. f
      1. 0303
      2. 0303a
      3. 0304
      4. 0305
      5. 0306
      6. 0307
      7. 0308
      8. 0309
      9. 0310
      10. 0311
      11. 0312
      12. 0313
      13. 0314
      14. 0315
      15. 0316
      16. 0317
      17. 0318
      18. 0319
      19. 0320
      20. 0321
      21. 0322
      22. 0323
      23. 0324
      24. 0325
      25. 0326
      26. 0327
      27. 0328
      28. 0329
      29. 0330
      30. 0331
      31. 0332
      32. 0333
      33. 0334
      34. 0335
      35. 0336
      36. 0337
      37. 0338
      38. 0339
      39. 0340
      40. 0341
      41. 0342
      42. 0343
      43. 0344
      44. 0345
      45. 0346
      46. 0347
      47. 0348
      48. 0349
      49. 0350
      50. 0351
      51. 0352
      52. 0353
      53. 0354
      54. 0355
      55. 0356
      56. 0357
      57. 0358
      58. 0359
      59. 0360
      60. 0361
      61. 0362
      62. 0363
      63. 0364
      64. 0365
      65. 0366
      66. 0367
      67. 0368
      68. 0369
      69. 0370
      70. 0371
      71. 0372
      72. 0373
      73. 0374
      74. 0375
      75. 0376
      76. 0377
      77. 0378
      78. 0379
      79. 0380
      80. 0381
      81. 0382
      82. 0383
      83. 0384
    7. g
  2. Volym 2
    1. a
    2. b
    3. c
  3. Volym 3
    1. a
    2. b
    3. c
    4. d
  4. Volym 4
    1. a
    2. b
    3. c
    4. d
    5. e
    6. f
    7. g
    8. h
    9. i
  5. Volym 5
    1. a
    2. b
    3. c
    4. d
    5. e
    6. f
    7. g
    8. h
    9. i
    10. j
  6. Volym 6
    1. a
    2. b
    3. c
    4. d
    5. e
    6. f
    7. g
    8. h
    9. i
  7. Volym 7
    1. a
  8. Volym 8
    1. a
    2. b
    3. c
    4. d
    5. e
    6. f
    7. g
    8. h
    9. i
    10. j
  9. Volym 9
    1. a
    2. b
    3. c
    4. d
    5. e

Friedrich August Rex handskrifter

wid denna Slus-Byggnad
warken möda eller kostnad
sparad till beständighets winna-
de, yttra muren wid port-Hufwed-
pelarne, är af i fyrkant huggen
Gråsten, sträck-Murana af gåt
Kopp ach Hallsten, Garnerade med
huggen sandsten, ach grostens lär(?)-
dons-Heller. hele Slusens Canal
sträcker sig till en längd af 350.
alnar.
Dette Slus-byggnads arbete %
eller som det annors skall kallas %
Slus-Reparatiuon, begyndes åter
med allwar igenom Magistratens
i Götheborgs bearbetande år 1782
den 8. Julii; men i ansehende en
owanlig wattn Flöd i fro wä-
ner- siö, blef detta året icke mic-
ket giordt. Nu har man åter hun-
nit bringa det så wida att Göthe-
borgs Gilles-Båtar hafwa sin fry-
a gång; en bra wänlighet, som
handeln most sakna i 7.år *

*för en Manns Caprioc(?), i
mod konungs Resolution.
ach war det lansshöfding Törne denne

---
[ Skicka gärna in synpunkter, översättningar eller bearbetningar till rex @ slaktdata.org ]
Make: NIKON
Model: E5700
Copyright: Björn Bergdahl, Hällesås Byv. 30, 427 51 BILLDAL,
Creative Commons Licensedeed.se
ExposureTime: 638162/100000000
ISOSpeedRatings: 100
DateTimeOriginal: 2005:10:26 12:30:08
FocalLengthIn35mmFilm: 74